Cenník

Jednoduché účtovníctvo – mesačný paušál

 
      neplatiteľ DPH platiteľ DPH UZ + DP
do 30 položiek   30,00 € 50,00 € 60,00 €
do 60 položiek   50,00 € 80,00 € 60,00 €
do 100 položiek   70,00 € 100,00 € 60,00 €
do 150 položiek   90,00 € 120,00 € 60,00 €
nad 151 položiek   individuálne individuálne individuálne

nie sme platiteľmi DPH !

Podvojné účtovníctvo – mesačný paušál

 
      neplatiteľ DPH platiteľ DPH UZ + DP
do 50 položiek   50,00 € 80,00 € 100,00 €
do 100 položiek   80,00 € 110,00 € 120,00 €
do 150 položiek   110,00 € 150,00 € 150,00 €
do 200 položiek   150,00 € 200,00 € 200,00 €
nad 201 položiek   individuálne individuálne individuálne

nie sme platiteľmi DPH !

Mzdová agenda – mesačný paušál

pri počte:     za 1 zamestnanca  
1-3 zamestnancov   10,00 €  
4-8 zamestnanci   9,00 €  
9-20 zamestnancov   8,00 €  
21 a viac zamestnancov individuálne  

nie sme platiteľmi DPH !

Individuálne poradenstvo   20€/hod.  
Vypracovanie DPFOA   10 €  
Vypracovanie DPFOB -paušálne výdavky od 50 €  
Vypracovanie DPFOB – daňová evidencia od 60 € záleží od množstva dokladov

nie sme platiteľmi DPH !

  1. Mesačný paušál obsahuje:
  • komplexné spracovane účtovníctva vrátane poradenstva 
  • pri platiteľovi DPH spracovanie priznania k DPH, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu
  • komunikácia s finančnou správou
  • komunikácia so zákazníkom po telefóne/emailom
  • komunikácia s dodávateľmi/odberateľmi v prípade nejasností účtovného/daňového charakteru
  • daň z motorových vozidiel 
   
Mzdová agenda zahrňuje:
  • prihláška, odhláška, mesačné výkazy na úrady a poisťovne, ročné zúčtovane, prehľady, ročné hlásenie
  • komunikácia so sociálnou, zdravotnou poisťovňou, s finančnou správou
  • vyhotovenie pracovnej zmluvy, dohody

Založenie s.r.o. vrátane súdneho poplatku……………………………………………………………………………… 199,00 €

Zmeny v s.r.o.  vrátane súdneho poplatku…………………………………………………………………………………89,00 €

(zmena adresy spoločníka/konateľa, zemna názvu, zmena konateľa, rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie ZI )

Predaj podielu v s.r.o. vrátane súdneho poplatku……………………………………………………………………..129,00 €

Založenie živnosti…………………………………………………………………………………………………………………….20,00 €

Zmeny v živnosti………………………………………………………………………………………………………………………15,00 €

Remeselná/viazaná živnosť – správny poplatok…………………………………………………………………………á 7,50 €

(voľné živnosti sú bez poplatku)

(ak si želáte viacero zmien naraz, všetky spolu budú za jednu cenu)

nie sme platiteľmi DPH !

Ak by ste sa nenašli v cenníku uvedenom hore alebo chcete individuálnu cenovú ponuku, vyplňte formulár na cenovú ponuku, odošlite a my sa budeme v čo najkratšom čase snažiť cenovú ponuku vypracovať.

 

Žiadosť o cenovú ponuku na účtovníctvo
Vyberte, či ste fyzická alebo právnická osoba. Ak vyberiete Iné, do poznámok prosím napíšte aký typ podniakateľa ste.
Príjmové aj výdavkové pokladničné doklady
Tuzemské aj zahraničné prijaté faktúry
Tuzemské aj zahraničné vystavené faktúry
Uveďte približný počet položiek za mesiac za všetky bankové účty vedené na firmu
Uveďte napr. ak máte poistenie, majetok, nájomné zmluvy a pod.
Uveďte či ste/plánujete byť mesačný/kvartálny platiteľ DPH, či predávate služby/tovar do EÚ.
Uveďte či a koľko máte zamestnancov, aj dohodárov, na čiastočný úväzok, brigádnikov,.....
Uveďte ďalšie skutočnosti, o ktorých si myslíte, že by mohli mať vplyv na konečnú cenu za službu.
Uveďte Vašu emailovú adresu, na ktorú môžeme poslať cenovú ponuku
Uveďte Vaše meno a priezvisko
Uveďte Vaše telefónne číslo

Postaráme sa o Vaše účtovníctvo a personalistiku.

Napíšte mi pre nezáväzné informácie

podvojné a jednoduché účtovníctvo externe