Zmeny v s.r.o.

vykonanie zmeny v sro online

Zmena obchodného mena sro, zmena sídla sro, zmena konateľa sro, rozšírenie činností, nové údaje konateľa/spoločníka alebo aj iné zmeny ? Predaj sro pre nás nie je problém. Poradíme, spracujeme, vybavíme 🙂

Nestrácajte čas vyhľadávaním informácií na internete, obráťte sa na mňa, rada Vám pomôžem. 

Ak máte jasno v tom, čo chcete, stačí vyplniť formulár nižšie a spolupráca sa môže začať !

Ak si nie ste istí, čo vlastne potrebujete, neváhajte ma kontaktovať.

Aký je postup ak máte záujem o zmeny v s.r.o.?

Vyplníte formulár uvedený nižšie. Ak Vám nie je čokoľvek jasné, kontaktujte ma ešte pred vyplnením formulára.

Vo formulári si môžete zvoliť jednu, ale aj viac zmien, podľa toho čo všetko potrebujete v s.r.o. vykonať. Po odoslaní formulára, skontrolujeme údaje, prekonzultujeme všetko čo bude treba a po konzultácii Vám pošleme vypracované dokumenty. Po odsúhlasení  dokumentov pošleme objednávkový formulár, na základe ktorého vykonáte úhradu.

S dokumentmi zájdete k notárovi alebo na matriku pre overenie podpisov

Overené dokumenty nám pošlete poštou alebo elektronicky (naskenované viditeľne) a my ich elektronicky odošleme na príslušný Okresný súd.

Po vykonaní zápisu zmien, obdržíme z Okresného súdu najskôr elektronickú správu, ktorú Vám ihneď prepošleme a potom poštovú zásielku s originál výpisom, ktorý Vám tiež ihneď poštou prepošleme na uvedenú adresu.

Dĺžka trvania zápisu zmeny do obchodného registra je cca 2 pracovné dni. Pri Okresnom súde Btatislava I počítajme s pár dňami naviac. 🙂

Zmeny s.r.o. 1

Zmena obchodného mena, zmena sídla, rozšírenie predmetu podnikania, zvýšenie základného imania, zmena údajov konateľa/spoločníka, zmena spôsobu konania, vymenovanie alebo odvolanie konateľa
89
00
 • Konzultácie v cene
 • Vypracovanie dokumentácie
 • Vrátane súdneho poplatku
 • Viacero zmien pri jednej cene
 • Platba až po vyhotovení dokumentov

Zmeny s.r.o. 2

Zníženie základného imania, predaj podielu, pridanie spoločníka
129
00
 • Konzultácie v cene
 • Vypracovanie dokumentácie
 • Vrátane súdneho poplatku
 • Viacero zmien pri jednej cene
 • Platba až po vyhotovení dokumentov

Zmeny s.r.o. 3

Zápis konečného užívateľa výhod
29
00
 • Konzultácie v cene
 • Vypracaovanie dokumentácie
 • Neplatí sa súdny poplatok
 • Platba až po vyhotovení dokumentov

Ako sa vykonávajú zmeny v s.r.o. ?

O zmenách rozhoduje jediný spoločník alebo valné zhromaždenie pri viacerých spoločníkoch. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné ak sú prítiomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, ak v spoločenskej zmluve nie je ustanovené inak. 

Zmena obchodného mena sro – obchodné meno nemôže byť totožné s už registrovaným obchodným menom (nepostačuje zmenená veľkosť písma, iný dodatok za obchodným menom, čiarky, pomlčky, bodky a medzery.

Zmena sídla sro – dokladuje sa nájomnou zmluvou alebo súhlasom vlastníka nehnuteľnosti

Zmena predmetu činnosti – môže sa jednať o výmaz, či pridanie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti. Pri remeslnej a viazanej živnosti musíte dokladovať odbornú spôsobilosť na vykonávanie predmetu činnosti alebo mať zodpovedného zástupcu, ktorý takým dokladom disponuje.

Zmena základného imania – zníženie základného imania sa dá realizovať iba po oznámení zámeru zníženia základného imania do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní a zverejnení v Obchodnom vestníku. Zvýšenie základného imania môžeme vykonať navýšením vkladov, z majetku spoločnosti.

Zmena údajov konateľa/spoločníka – sa môže vykonať až po vydaní nového občianskeho preukazu s už zapísanými údajmi.

Predaj obchodného podielu – pri predaji časti podielu alebo celého podielu nemôžu nadobúdateľ ani prevádzateľ byť dlžníkmi (daňové, colné nedoplatky, nedoplatky na sociálnom poistení, od 01.10.2020 nemôžu byť ani v exekučnom konaní.

Ďalšie podrobnejšie informácie o zmenách nájdete aj v našom článku Zmeny v s.r.o.

 

Napíšte mi ak máte akékoľvek otázky.

zmeny v s.r.o. online