Lucia Planková

O mne

Volám sa Lucia Planková a som vyštudovaná účtovníčka.
Čísla som mala rada od detstva. Preto je účtovníctvo moje hobby aj moja práca. Priviedla ma k nemu moja mamina, tiež účtovníčka, ktorej som už od 18-ich rokov pomáhala. Postupne som sa naučila všetko čo som potrebovala, aby som sa mohla stať samostatnou účtovníčkou.

Účtovníctvu sa venujem už viac ako 10 rokov. Samozrejme vzdelanie mi rozšírilo moje znalosti ešte viac, no aj tak je prax častokrát oveľa vzdialenejšia od teórie akoby sme čakali. A keďže v našej krajine je s účtovníctvom úzko spätá daňová politika, nemôžem a vlastne ani nechcem vyhnúť sa aj tejto oblasti. Preto každoročne absolvujem niekoľko školení, aby som mala prehľad, vedela poradiť svojim aktuálnym, ale aj potenciálnym klientom a viedla účtovníctvo v súlade s predpísanými zákonmi. 


Svoju prácu vždy odvediem precízne, dômyselne, kvalitne a spoľahlivo. Rýchlosť nie je moja priorita, no všetko robím s dostatočným časovým predstihom.
Ak by ste mali záujem o bližšie informácie, neváhajte ma kontaktovať, rada Vám odpoviem na Vaše otázky.

Čo môžete odo mňa očakávať ?

Pomoc a odbremenenie od administratívnej časti podnikania, nežiaducich následkov opomenutia svojich povinností voči štátnym inštitúciám, optimalizáciu nákladov, poradenstvo v oblasti daní.


Ovládam podvojné aj jednoduché účtovníctvo, mzdové účtovníctvo, personalistiku. Rada pre Vás urobím ročnú účtovnú závierku, daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej aj právnickej osoby (aj neziskovej organizácii), mesačné/kvartálne daňové priznanie k DPH, kontrolné aj súhrnné výkazy, či štatistické výkazy. Nie je problémom ani daňová evidencia a paušálne výdavky pre fyzické osoby, pre ktoré je to výhodnejšie ako účtovníctvo.

Navyše viem založiť novú sročku alebo vykonať zmeny v už fungujúcej sročke – od jednoduchších ako zmena adresy, mena, sídla a pod. až po zložitejšie ako predaj obchodného podielu. Ovládam program MRP, Pohoda, MSFT Navision, ale momentálne pracujem iba s programom MRP. Daňové a účtovné poradenstvo sú samozrejmosťou popri vedeniu účtovníctva a výstupné zostavy spracujem podľa požiadaviek.

Čo očakávam od Vás ?

S každým klientom spisujem zmluvu o účtovníctve a v nej je všetko potrebné obsiahnuté, no niekedy mám pocit, že je problém dodržiavať jednoduché veci ako dodať doklady včas, zaplatiť faktúru do jej splatnosti, či informovať ma o dôležitých faktoch súvisiacich s firmou/živnosťou.

Viem, že niekedy sa to v návale práce naozaj nedá všetko stíhať a mám pre to pochopenie, no ak sa to stáva pravidelnosťou, už to nie je sranda a som potom v miernom strese :).Uvítam, ak každý klient pochopí dôležitosť práce účtovníka, tak ako účtovník chápe dôležitosť práce každého podnikateľa 🙂

Potrebujete pomôcť s účtovníctvom?

Napíšte mi pre nezáväznú cenovú ponuku.