Poradenstvo

účtovné a daňové poradenstvo online

Účtovníctvo nie je len o zaevidovaní dokladov v elektronickej, či papierovej forme, ale aj o poskytnutí pomoci podnikateľom zorientovať sa v neustále sa meniacej legislatíve v účtovnej, daňovej aj obchodnej oblasti. Sám účtovník má niekedy čo robiť, aby pochopil a vedel správne implementovať všetky zmeny, ktoré sa udejú počas roka. Preto neoddeliteľnou súčasťou vedenia účtovníctva sú konzultácie ku všetkým otázkam, ktoré klient počas podnikania má. 

Poskytujem nasledujúce konzultácie:

Veľa krát sa stretávam s nesprávnym chápaním daňového poradenstva. Väčšina podnikateľov predpokladá, že každý účtovník im vie pomôcť aj s daňovým poradenstvom. Opak je však pravdou. Účtovník nezávisle od toho, či je interným zamestnancom alebo externou firmou určité základy daní ovláda, veľa krát však nemusí mať komplexné znalosti daňovej problematiky. Pre tieto situácie je ideálne využitie mojej služby poradenstva v oblasti daní a účtovníctva, ktoré vám zaručí správne postupy. Nechajte teda daňové a účtovné poradenstvo na mňa. Získate tak spoľahlivého partnera, ktorý vám poradí pri bežných situáciách a nájde tiež najvýhodnejšie spôsoby zdaňovania vašej spoločnosti.

Pre koho je služba určená?

 

Poradenstvo poskytujem vlastným klientom, ale aj potenciálnym klientom alebo podnikateľom, ktorí sa nemajú na koho obrátiť. Môžete ma kontaktovať telefonicky, e-mailom, cez kontaktný formulár alebo online chatom. Najlepšou formou je písomná forma, lebo odpovede sú niekedy také rozsiahle, že sa k nim treba aj viackrát vrátiť a navyše ja mám čas a  možnosť si otázku hlbšie preštudovať a poskytnúť Vám čo najlepšiu odpoveď.

účtovné a daňové poradenstvo online

online účtovné a daňové poradenstvo