Založenie živnosti

Len pár dní Vás delí od Vášho biznisu

Nechce sa Vám behať po úradoch, čakať a zaplatiť za každý ohlásený predmet činnosťi 5 € ? (spolu niekedy aj viac ako 50€). Nemusíte !

Elektronické ohlásenie živnosti je jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie. 

Vašou jedinou povinnosťou bude pravdivo vyplniť online formulár, ktorého súhrn Vám príde na e-mail a podpísať dokuemnty, ktoré Vám pošleme e-mailom.

Vyplníte formulár na založenie živnosti, ktorý Vám zaberie minimum času a môžete na to použiť PC, tablet, mobil.

Na konci formulára si môžete všetky údaje skontrolovať. Prijatý formulár skontrolujeme aj my.

Po kontrole údajov vo formulári, pripravíme ohlásenie živnosti a pošleme splnomocnenie na podpis. Prípadne pripravíme iné dokumenty (súhlas vlastníka,...)

Po odsúhlasení dokumentov, pošleme objednávku, na základe ktorej vykonáte úhradu. Podpísané dokumenty naskenujete/odfotíte čitateľne a pošlete e-mailom alebo poštou.

Po doručení dokladov, vykonáme elektronické ohlásenie živnosti a do 3 dní obdržíme živnostenské oprávnenie, ktoré Vám ihneď prepošleme. Od roku 2020 už iba elektronicky.

Od 01.10.2020 sú osvedčenia o živnostenskom oprávnení iba elektronické. Ak ho potrebujete v listinnej podobe, je potrebné si ho vyžiadať osobne na ktoromkoľvek okresnom úrade.

Založenie živnosti

20
00
  • Konzultácie v cene
  • Vypracovanie dokumentácie
  • Platba až pri podaní oznámenia

Mám živnosť a čo ďalej ?

Viem Vám poradiť a pomôcť aj s účtovníctvom. Nemusíte byť z okolia Malaciek, spolupracovať dokážeme aj na diaľku ! Kontaktujte ma a určite sa dohodneme.

BONUS

20% zľava pri vedení účtovníctva pre začínajúceho podnikateľa.

Prečo založiť živnosť?

Živnosť je najjednoduchší spôsob podnikania ako fyzická osoba. Založenie živnosti sa riadi zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších podpisov. Živnosť je možné založiť osobne na miestne príslušnom okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania v mieste trvalého bydliska alebo online cez nás, kde to máte rýchlejšie a lacnejšie. Pre založenie živnosti je potrebné vyplniť formulár ohlásenie voľnej, remeselnej či viazanej živnosti. Formulár je taktiež aj žiadosťou o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Vydanie živnosti podlieha splneniu všeobecných a osobitných podmienok podľa živnostenského zákona.

Všeobecné podmienky sú: vek 18 rokov; spôsobilosť na právne úkony; bezúhonnosť

Osobitné podmienky je potrebné splniť v závislosti od druhu živnosti (remeselné, viazané). Medzi osobitné podmienky radíme hlavne preukázanie odbornej spôsobilosti (vzdelanie, vyučenie v odbore, odborná prax, absolvovanie skúšok a pod.) Splnenie osobitných podmienok môže byť preukázané aj prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Pri ohlásení voľnej živnosti je potrebné splniť iba všeobecné podmienky.

Napíšte mi ak máte akékoľvek otázky.

Založenie živnosti