Predmety podnikania

Zapísané predmety podnikania:

Vymazať tieto predmety podnikania:

Pridať tieto predmety podnikania:

Voľné živnosti

Viazané živnosti- plus k cene 7,50 € za každú remeselnú živnosť

Remeselné živnosti- plus k cene 7,50 € za každú remeselnú živnosť

Som vyučený/á v odbore a doklad pošlem e-mailom po vyžiadaní


Príplatok za živnosti: