Uverejnené

Zamestnanec verzus SZČO verzus s.r.o.

Zamestnanec verzus SZČO verzus s.r.o.

Dnes sa budem venovať téme porovnania dosiahnutia zárobku ako zamestnanec verzus SZČO verzus s.r.o.

Čoraz viac sa totižto v súčasnosti stretávam so situáciou, kedy sa ma niekto príde spýtať, či sa mu oplatí pracovať na živnosť alebo založiť si eseročku namiesto práce ako
zamestnanca.

Každý prípad je však individuálny a na rozhodnutie môže vplývať viacero faktorov. Vo všeobecnosti sa dá však povedať čo sa zárobku týka, že sa vždy oplatí pracovať
ako SZČO než ako zamestnanec.

Pri takomto type zárobku musíme dávať aj pozor na to, že ak živnostník spĺňa príznaky práce zo závislej činnosti a nie je zamestnaný, môže sa jednať o nelegálnu prácu.

 

Pre zamestnávateľa je samozrejme zamestnanec bremeno, na ktorého musí doplácať vo forme stravných lístkov, preplácať mu dovolenky, sviatky, PN-ky, lekárov, odstupné, odchodné,
dodržiavať výpovednú a skúšobnú dobu, riešiť prípadné pracovné úrazy a ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo Zákonníka práce a iných
legislatívnych predpisov.

Zo strany pracovníka môžeme zhrnúť pre a proti nasledovne:

PREPROTI
a) lepší zároboka) keď nepracuje, nie je príjem (sviatky, dovolenky, lekári, choroba,…. menej často sa stretávam s dohodnutým mesačným paušálom kedy sa toto nemusí riešiť)
b) žiadna alebo kratšia výpovedná a skúšobná lehota (môže byť výhodou aj nevýhodou)b) žiadne odstupné, odchodné,..
 c) pracovné úrazy ?
 d) ťažšie vybaví hypotekárny úver (predpoklad pri paušálnych výdavkoch, kedy sa dosahuje nízky základ dane)
 e) ak chce mať nárok na podporu, musí sa pripoistiť na dávku v nezamestnanosti
 f) náklady na účtovníka
 g) platenie odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 h) nižšie nemocenský dávky (PN, OČR, MD,..)

Ak by ste chceli svoje služby dodávať prostredníctvom eseročky, výhody a nevýhody sú:

PRE PROTI
a) lepší zárobok a) zárobok nie je príjmom spoločníka ani konateľa, ale spoločnosti (spoločník si musí počkať na podiel na zisku, ktorý je ešte zdanený 7% )
b) nemusí platiť odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne b) konateľ ani spoločník nemá nárok na podporu, resp. Úrad práce ho nezaradí do evidencie nezamestnaných
c) možnosť regulovať príjem zamestnanca pre budúce nemocenské dávky c) pracovné úrazy ?
  d) vyššie náklady na účtovníctvo z dôvodu vedenia podvojného účtovníctva
  e) ukončenie podnikania je trošku na dlhé lakte
  f) hľadanie riešenia pre vybavenie hypo
  g) pri nevyplácani podielov na zisku nastáva hromadenie nerozdeleného zisku

A nakoniec k tomu hlavnému čo zaujíma každého, porovnanie čistého príjmu pri hrubej mzde 1.000 €:

  Zamestnanec SZČO s.r.o.
hrubá mzda 1.000 € 1.352 € 1.352 €
za rok 12.000 € 16.224 € 16.224 €
náklady odvody 1.608 € odvody do SP a ZP 238 € ( za rok 2.856 €) ak by sme uvažovali pri začiatku podnikania s oslobodením od SP do 1.7., bolo by to 852 €; účtovníctvo cca 50 € SPOLU: 2.906 € tu môžeme len predpokladať nejaké náklady (telefon, internet, cesotvné náhrady, účtovníctvo,… Môžu byť v celkovej suma cca 4.000 € ) ak by bol spoločník zamestnaný vo firme tak aj mzdové náklady dajme tomu 1.824 € SPOLU: 5.824 €
daň 1.135,78 € 0 € ( pri paušálnych výdavkoch) 1.560 € (15% z 10.400 €)
       zisk vychádza potom nasledovne: 16.224-4.000-1.824-1.560=8.840 €
Váš príjem 9.976,22 € 13.318 € 8.221,20 €
Výpočet 12.000  – 1.608 – 1.135,78+ 60*12  stravné lístky ( uvažujeme 4€ hodnota SL a 1€ príspevok zamestnanca ) 16.224 – 2.856 – 50 8.840 – 7%(daň z podielu na zisku)
       
pri príjme ako SZČO a s.r.o. uvažujeme pri 251 pracovných dňoch, čo činí 2008 pracovných hodín za rok 2020 bez čerpania dovolenky, návštevy lekárov, choroby, či iného voľna.
pri s.r.o. by som ešte chcela podotknúť, že hovoríme o účtovnom hľadisku zárobku. Ak sa na to pozrieme z pohľadu podnikateľa, tak do jeho celkového príjmu sa zahŕňaju aj vynaložené náklady a prijatá mzda, pretože tie isté náklady má aj ako SZČO, tým padom by výsledok bol iný (8.221,20 € + 3.400 € (bez nákladov na účtovníctvo ,tie sú vyššie v porovnaní so SZČO) + 1.500 € (prijatá mzda) = 13.121,20 €

Dovolila som si ešte pridať obrázok s výpočtom percentuálneho podielu nákladov na jednotlivé typy preukazovania výdavkov. V prípade, že by ste mali o niečo také záujem, kontaktujte ma.

Porovnanie pausal sro kombinacia VZOR

Tak čo už viete ako budete zarábať ? 😊

Rada uvítam akékoľvek postrehy a pripomienky. Ak budú mať význam a zmysel, zapracujem ich do článku. Na Vaše otázky odpoviem tu

Ďakujem za Vašu pozornosť.

Vaše elánom nabudená účtovníčka Lucia