Zmeny v živnosti

Zmena údajov v ŽRSR

Zodpovedný zástupca

Údajte pre vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby zodpovedného zástupcu

Prevádzkáreň