Zmeny v živnosti

Rozšírenie živnosti

Voľné živnosti

Viazané živnosti - plus k cene 7,50 € za každú viazanú živnosť

Remeselné živnosti - plus k cene 7,50 € za každú viazanú živnosť


Príplatok za živnosti: